Únor 2008


Údolí králů

18. února 2008 v 10:38 Egypt
Údolí králů (arabsky- وادي الملوك wádí al-mulúk)
Zatímco pyramida v Gíze skrývaly ostatky egyptských panovníků z doby Staré říše, králové vládnoucí v Nové říši se nechávali pohřbít více na jihu.V letech 1550-1069 před naším letopočtem byli všichni panovníci pohřbíváni vÚdolí králův Thébách-dnešním Luxoru. Tradici pohřbívat panovníky zde zavedl nejspíše Ahmose, první panovník 18. dynastie. Poslední hrob patřil Ramssesovi XI.Ahmosova hrobka, ani hrobka jeho syna Amenhotepa I. zatím nebyla nalezena. Prvním faraónem, o kterém lze s určitostí říci, že je tu pochován, je Thutmose I. Nejvýznamnější je RamseseII. Nejznámější pak Tutanchamon, jehož hrob byl objeven v roce 1922. Stěny hrobek v Údolí králů jsou zdobené hieroglyfickými nápisy a barevnými polychromiemi.Texty jsou z mytických knih "Knihy podsvětí" a "Knihy bran".