Listopad 2007

Re

13. listopadu 2007 v 14:12 Egypt
Re
Je bůh slunce a Slunce samo.Podle Egypťanů slunce jeho tělem.Byl jeden s nejvyších bohů.Byl považován za stvořitele nebes.Re každé ráno vyjížděl na své lodi,která davala životodárné světlo a teplo.Večer pak vplul za obzor.Když plul po obloze hrozilo mu mnoho nebezpečí.Věčinou bývá zobrazen jako muž se sokolí hlavou, na které je sluneční kotouč.

Mapa Egypta.

13. listopadu 2007 v 13:54 Egypt

Eset,Hor, Usire.

13. listopadu 2007 v 13:53 Egypt
Set (Isis)
Manželka boha Usirea. Matka boha Hora. Měla kouzelnou moc, kterou využívala ke konáni dobra a za hájení spravedlnosti

.Hor (Horus,Harachtej)
Jeden z nejdůležitějších a nejstarších bohů Egypta.Měl podobu sokola nebo člověka se sokolí hlavou.Horova nejdůležitější funkce boha egyptského krále .Hor byl obávaným válečníkem.Jeho rodiče, asi byli bůh Usire a bohyně Eset.
Usire(Osiris)
Usire byl bůh mrtvých a podsvětí. Byl jeden s nejstarších bohů.
Byl zavražděn svým bratrem Sutechrem ze žárlivosti.Bratr na něj uchystal past.Udělal mu truhlici přesně na něj.Uspořádal hostinu na jeho počest.Setuch tam nechal donést truhlici. Každí ji tam chtěl získat.Sutech řekl že ten kdo tu truhlu zaplní nejlépe, dostane ji. Usire to také zkusil, ale jak si tam lehl Sutech a jeho společníci truhlu zavřeli a Usirea v truhle hodili do Nilu.Usirea po dlouhém hledání našla mrtvého Usirea Eset a Nebthetou.Odnesli je do Neditu.Jak Sutech spatřil Usireovo tělo, rozsekal jej na čtrnáct nebo šestnáct kusů.Jednotlivé kusy rozházel po Egyptě. Ale Eset s Netbthetou jeho tělo znovu našli a vrátily život.Usire pak měl dítě s Eset(Hora). Usire bývá zobrazován jako muž s bílou hornoegyptskou korunou, lemovanou červenými pštrosími péry. Na bradě má božský vous a v rukou drží berlu .

Ramesse Veliký

7. listopadu 2007 v 15:36 Egypt
Ramesse Veliký-kolem roku 1310-1234 př. n. l.
Vystavěl svatyni v Abů Simbel .Uzavřel mírovou smlouvu s Kadeš .Jeho 1 manželka byla Nefertari, které nechal postavět chrám v Abů Simble. Také založil město Pi -Ramesse, kam se přestěhoval.asi měl 1 dceru se svou královskou manželkou Nefertari.Mariton a 2 syny druhou manželkou Eset.1 se synů Merenptah se stal Ramesseho nástupcem.